Certyfikaty i postanowienia

ISO 9001:2008 Nr 65/S/2014 CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, remontu i modernizacji sprzętu łączności oraz usług mechaniczno-elektronicznych.
iso9001-2008
AQAP 2110:2009 Nr 65/A/2014 CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2110:2009 w zakresie projektowania, produkcji, remontu i modernizacji sprzętu łączności oraz usług mechaniczno-elektronicznych.
aquap2110-2009
WSK Nr 65/W/2015 CERTYFIKAT zgodności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli  z wymaganiami określonymi w art.11 ust. 2  ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194)
systemkontroli
NCAGE Nr 0451H NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ nadawany podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją wg KWO oraz świadczeniem usług na rzecz obronności Agencja zaopatrzenia NATO (NAMSA) posługuje się tymi kodami w ustaleniu dostawców wyrobów i usług
POSTANOWIENIE Nr 53/2009 dotyczy przyznania świadectwo wiarygodności dla przedsiębiorcy ubiegającego się o współpracę z NAMSA.
KONCESJA NR B-354/2003 i DECYZJA 7 DO KONCESJI KONCESJA uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. DECYZJA 2 DO KONCESJI dotyczy rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności.
ŚWIADECTWO BP Pierwszego Stopnia Nr 20/I-67/T/WIII/2013 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA Nr 20/I-67/T/WIII/2013 potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.
ŚWIADECTWO BP Drugiego Stopnia Nr 22/II-15/NS/WIII/2013 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO DRUGIEGO STOPNIA Nr 22/II-15/NS/WIII/2013 potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą NATO SECRET.
ŚWIADECTWO BP Drugiego Stopnia Nr 23/II-7/UES/WIII/2013 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO DRUGIEGO STOPNIA Nr 23/II-7/UES/WIII/2013 potwierdzające zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą UE/EU SECRET.
Zaświadczenie Nr 24/2014 o funkcjonowaniu kancelarii kryptograficznej
ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO Nr 019/WRO/2015 udzielone dla: Autonomicznego Stanowiska Komputerowego ASK-2T, do klauzuli TAJNE włącznie
CERTYFIKAT AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA TELE-INFORMATYCZNEGO DLA ELEMENTU SYSTEMU TELE-INFORMATYCZNEGO CERT. TYPU NR 13/2007/JCW SKW na kabinę szczelną elektromagnetycznie KSE 15-100-CZ do klauzuli TAJNE włącznie
ŚWIADECTWO REJESTRACJI wydane przez Urząd – Harmonizacji Rynku Wewnętrznego na kabinę szczelną elektromagnetycznie KSE 15-100-CZ
ŚWIADECTWO UZNANIA LABORATORIUM Nr 1/2012/JC SKW do wykonywania badań tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących.
Nadanie numeru D-U-N-S ® 422194585