Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 – 30 lipca 2017 r. w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 2 S.A. trwać będzie przerwa wakacyjna.

W wyżej wymienionym terminie Sekretariat WZŁ-2 S.A. pełnić będzie dyżur codziennie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

W pilnych sprawach proszę o kontakt:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 71 318 01 86
  • fax pod numerem 71 381 01 11
  • e-mail: sekretariat@wzl2.pl

W związku z rozwojem Firmy obecnie prowadzimy rekrutację na nowe stanowiska pracy.

Zachęcamy Państwa do składania aplikacji.
Szczegóły w zakładce „Praca”


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania