Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.


W dniu 19 marca 2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Wiceminister Obrony Narodowej p. Sebastian Chwałek wraz z  płk Grzegorzem Skorupskim. Podczas wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował  potencjał Spółki oraz przedstawił kierunki rozwoju.


WZŁ-2 S.A podpisały rekordowy kontrakt opiewający na kwotę 60 mln zł

W listopadzie 2017 r. firma podpisała umowę na dostawę 39 kompletów radiostacji KF średniej mocy na bazie pojazdu osobowo-terenowego dla Sił Zbrojnych RP.

Wartość kontraktu to prawie 60 mln złotych brutto, co jest najwyższą kwotą w historii działalności Spółki w ostatnich kilkunastu latach.


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A, podpisały list intencyjny z wrocławską spółką Sky Tronic Sp. z o.o.

Strony zadeklarowały chęć współpracy, w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania i produkcji nowoczesnych systemów rozpoznania opartych na bezzałogowych statkach powietrznych na potrzeby polskiej armii.

20170929_134610-(2)
20170929_134446-(2)

Jest to pierwszy krok w kierunku wspólnego rozwoju zaawansowanych systemów bezzałogowych, istotnie zwiększających zdolności obronne Polski.

Treść listu intencyjnego – czytaj więcej


We wrześniu br. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej
p. Michał Dworczyk wraz z Wojewodą Dolnośląskim p. Pawłem Hreniakiem.

Podczas Wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował potencjał Spółki oraz przedstawił  wizję jej rozwoju.

DSC_0025


W dniach 5-8.09.2017 roku uczestniczyliśmy w jubileuszowym XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Zaprezentowaliśmy nowe obszary rozwoju spółki, które Prezes Zarządu Artur SIENNICKI wraz z współpracownikami WZŁ-2 S.A. zamierzają konsekwentnie realizować.

mspo


W związku z rozwojem Firmy obecnie prowadzimy rekrutację na nowe stanowiska pracy.

Zachęcamy Państwa do składania aplikacji. Szczegóły w zakładce „Praca”


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania