Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Informacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 27 marzec 2020 r. 

Dzięki przychylności znanego wrocławskiego aktora p. Mariusza Kiljana, który w studio Polskiego Radia nagrał komunikat nakłaniający mieszkańców do pozostawania w domach, a także życzliwości prezesa Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. p. Artura Siennickiego, który udostępnił profesjonalny samochód ze znakomitym zestawem nagłaśniającym, z inicjatywy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na ulicach Wrocławia i okolicznych miejscowości pojawiła się wojskowa toyota land cruiser. Z głośników samochodu w ramach podjętej akcji głos aktora namawia za pomocą nagranego komunikatu do ograniczenia przemieszczania się: „Zostań w domu! W trosce o zdrowie własne i najbliższych – zostań w domu! Bądź cierpliwy, wytrwały i konsekwentny! Proszę – zostań w domu!”


Audyt Inspektoratu Uzbrojenia MON

W dniu 04 marca 2020 roku w siedzibie Spółki z inicjatywy Inspektoratu Uzbrojenia MON przeprowadzony został audyt zewnętrzny połączony z prezentacja multimedialną i pokazem systemów integracji łączności „FONET” i „RADION”. Uczestnikami audytu byli ponadto przedstawiciele Spółek z Grupy PGZ tj: producent pojazdów ciężarowych – Jelcz Sp. z o.o., projektant systemów z obszaru techniki wojskowej – Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. W zorganizowanym audycie uczestniczyli także przedstawiciele firm: Radmor S.A.; WB Electronics S.A., Transbit Sp. z o.o.

W trakcie audytu przedstawiciele IU dokonali analizy przygotowanej przez WZŁ-2 S.A. propozycji rozmieszczenia i montażu systemów łączności na pokładzie pojazdów ciężarowych produkowanych przez Jelcz Sp. z o.o..

Prezes WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki pełniąc obowiązki gospodarza wydarzenia, zaprezentował wszystkim zainteresowanym osobom, prototyp nowego wyrobu tut. Spółki tj. „Urządzenia rozgłoszeniowego REA -T” wykonanego na bazie pojazdu marki TOYOTA LC 78. W ramach zorganizowanego eventu przedstawicie IU wraz z zaproszonymi firmami zapoznali się ze stanowiskami pracy dedykowanymi do produkcji seryjnej związanej z zabudową systemów łączności na pojazdach, stanowiskiem badawczym radiostacji oraz bieżącą produkcją realizowaną przez Spółkę.


MSPO 2019 w Kielcach

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznych targów MSPO, którzy w dniach 3-6 września odwiedzili stoisko Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się Rozgłośnia elektroakustyczna REA-T na pojeździe terenowym marki TOYOTA, którą Prezes WZŁ-2 S.A. osobiście zaprezentował Prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Witoldowi Słowikowi.

Mamy nadzieję, że liczne spotkania oraz nawiązane relacje biznesowe będą podstawą do przyszłej współpracy.

Już dziś zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska WZŁ-2 S.A. na przyszłorocznych targach MSPO w Kielcach.


Wizyta przedstawicieli COL w WZŁ-2 S.A.

21 maja 2019 r. gościliśmy przedstawicieli Centralnego Organu Logistycznego z Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej IWsp SZ oraz przedstawicieli 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. W trakcie roboczego spotkania przedstawiono aktualną ofertę w zakresie szkoleń realizowanych przez Centrum Serwisowo-Szkoleniowe Systemów Radiowych WZŁ-2 S.A. Omawiano również możliwości realizacji i oczekiwania względem systemu zaopatrywania w techniczne środki materiałowe.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania