Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Członka Zarządu ds. Technicznych
spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. działając na podstawie uchwały Nr 44/V/2019 z dnia 11.07.2019 r., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki.

Klauzule informacyjne:


Wizyta przedstawicieli COL w WZŁ-2 S.A.

21 maja 2019 r. gościliśmy przedstawicieli Centralnego Organu Logistycznego z Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej IWsp SZ oraz przedstawicieli 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. W trakcie roboczego spotkania przedstawiono aktualną ofertę w zakresie szkoleń realizowanych przez Centrum Serwisowo-Szkoleniowe Systemów Radiowych WZŁ-2 S.A. Omawiano również możliwości realizacji i oczekiwania względem systemu zaopatrywania w techniczne środki materiałowe.


 • W dniu 10 kwietnia 2019 w siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z Zarządem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Podczas prowadzonych rozmów omówione zostały aspekty współpracy Spółek w zakresie systemów łączności oferowanych dla Sił Zbrojnych RP.


 • Nowy kontrakt WZŁ-2  S.A na dostawę BARYTONÓW dla Sił Zbrojnych RP
 • 20 września 2018 roku Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez
  2 Regionalną Bazę Logistyczną na dostawę urządzeń rozgłoszeniowych na pojazdach „BARYTON”. Wartość kontraktu to prawie 8,5 mln złotych, a z uwzględnieniem zamówienia opcjonalnego – ponad 11 mln złotych.

 • WZŁ-2 S.A. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach
 • W dniach 4-7.09.2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
 • Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim Gościom za odwiedzenie naszego stoiska w trakcie trwania Targów. Wyrażamy nadzieje, że prezentowana przez nas oferta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem, a przeprowadzone rozmowy i spotkania będą podstawą do nawiązania korzystnej współpracy.

 • WZŁ-2  S.A podpisały dwuletni kontrakt na dostawę
  dla Sił Zbrojnych RP 
  Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń
 • W dniu 27 czerwca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę w latach 2018 – 2019 Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń w ilości 13 sztuk. Wartość kontraktu wynosi 43 mln PLN.
 • Aparatownia wykonana jest w kabinie KSE 15-100-CZ (patent WZŁ-2 S.A) na samochodzie ciężarowym marki JELCZ z zabudowanym hakowym systemem do załadunku, transportu i rozładunku platform wymiennych.

 • W dniu 19 marca 2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Wiceminister Obrony Narodowej p. Sebastian Chwałek wraz z  płk Grzegorzem Skorupskim. Podczas wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował  potencjał Spółki oraz przedstawił kierunki rozwoju.

 • WZŁ-2 S.A podpisały rekordowy kontrakt opiewający na kwotę 60 mln zł
 • W listopadzie 2017 r. firma podpisała umowę na dostawę 39 kompletów radiostacji KF średniej mocy na bazie pojazdu osobowo-terenowego dla Sił Zbrojnych RP.
 • Wartość kontraktu to prawie 60 mln złotych brutto, co jest najwyższą kwotą w historii działalności Spółki w ostatnich kilkunastu latach.

 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A, podpisały list intencyjny z wrocławską spółką Sky Tronic Sp. z o.o.

  Strony zadeklarowały chęć współpracy, w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania i produkcji nowoczesnych systemów rozpoznania opartych na bezzałogowych statkach powietrznych na potrzeby polskiej armii.

  20170929_134610-(2)
  20170929_134446-(2)

  Jest to pierwszy krok w kierunku wspólnego rozwoju zaawansowanych systemów bezzałogowych, istotnie zwiększających zdolności obronne Polski.

  Treść listu intencyjnego – czytaj więcej


 • We wrześniu br. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej
  p. Michał Dworczyk wraz z Wojewodą Dolnośląskim p. Pawłem Hreniakiem.

  Podczas Wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował potencjał Spółki oraz przedstawił  wizję jej rozwoju.

  DSC_0025


 • W dniach 5-8.09.2017 roku uczestniczyliśmy w jubileuszowym XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Zaprezentowaliśmy nowe obszary rozwoju spółki, które Prezes Zarządu Artur SIENNICKI wraz z współpracownikami WZŁ-2 S.A. zamierzają konsekwentnie realizować.
 • mspo

 • W związku z rozwojem Firmy obecnie prowadzimy rekrutację na nowe stanowiska pracy.

  Zachęcamy Państwa do składania aplikacji. Szczegóły w zakładce „Praca”


 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.
 • Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.
 • WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.
Karta wyrobu do pobrania