Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem w sercach przyjęliśmy wiadomość o śmierci

crossś.p.
Ryszarda
SZABLEWSKIEGO
Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

Pamiętamy i będziemy pamiętać p. Ryszarda jako człowieka dobrego i pogodnego, który z determinacją potrafił walczyć o to, co uważał, że jest słuszne, gotowego do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, a nade wszystko jako prawdziwego przyjaciela.

Dziękujemy Panu bardzo, Panie Pułkowniku.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Pracownicy WZŁ-2 S.A.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski


Epitafium_RS


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania